หน้าแรก > กิจกรรม
กิจกรรม
สังฆะสวนธรรม PDF Printทุกวันเสาร์ที่สามของทุกเดือนคี่

(มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน)
เวลา ๗.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

Every 3rd Saturday of the odd month

(March, May, July, Sep, Nov)
7.00 am - 4.30 pm
At Buddhagasa Indapano Archieves

Read more...
 
กลุ่มสังฆะแปดค่ำ PDF Print
จัดทุกวันขึ้น 8 ค่ำ และ แรม 8 ค่ำ ของทุกเดือน เวลา 18.30 น. - 20.00 น. 

สถานที่ ร.พ. บำรุงราษฎร์ สุขุมวิทซอย 3 กรุงเทพฯ  หรือ ที่ Tower Park Condo

Read more...
 
กลุ่มสังฆะพุทธสาม PDF Print
จัดทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน
เวลา 18.30 น. - 20.30 น.
"บริษัท Hats" ชั้น 15 อาคารอัมรินทร์เทาเวอร์ มีทางเชื่อมเข้าอาคารจากสถานี รถไฟฟ้าชิดลม
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2