หน้าแรก > กิจกรรม
กิจกรรม
2018 Planting seeds PDF Printงานภาวนาสุดสัปดาห์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 10มิถุนายน 2561 นี้ จะมีงานภาวนาปลูกป่าในวันอาทิตย์ที่10 ระหว่างเวลา 9-11 น. ในบริเวณสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม อ.ปากช่อง จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมกันมอบความรักให้พระแม่ธรณี แสดงความขอบคุณต่อธรรมชาติ
เพื่อนๆ สามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันศุกร์ หรือมาเฉพาะในวันอาทิตย์เพื่อร่วมปลูกป่า
มาร่วมฝึกปฎิบัติการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักและปลูกป่าในใจเราด้วยกันนะคะ
This upcoming Weekend Retreat (Friday 8 – Sunday 10, 2018) will have a special event. On Sunday morning (9-11 AM), Thai Plum Village sangha will plant a forest in a monastery located in Pak Chong. We will offer love to our Mother Earth and show gratitude to our Nature.

You can arrive a monastery on Friday or only participate the planting on Sunday.
Let’s plant a seed of love and forest in our heart.
ลงทะเบียน http://bit.ly/2qQkQ99


 
201807 International Healthcare Retreat PDF Printหนทางของปัญญาแห่งการเยียวยา

การประยุกต์ใช้สติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

27-29 กรกฏาคม 2561

วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

The Path of Wisdom in Healing

Applied Mindfulness Retreat For Thai Healthcare Professionals

Dates: July 27-29, 2018 (Friday-Sunday)

Location:  Wangree Resort (Nakhon Nayok)

Read more...
 
2018 Schedule PDF Printตารางงานภาวนา ปี 2561 


Retreat Schedule 2018Read more...
 
Wake Up Retreat - Together We Are One 2018 - TH PDF Print

งานภาวนาสำหรับคนหนุ่มสาว (Wake Up) นานาชาติ

International Wake Up Retreat

Together We Are One - ร่วมกัน เราเป็นหนึ่ง

25-29 พฤษภาคม 2561 / 25-29 May 2018

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

at Thai Plum Village International Practice Center

Pakchong, Thailand


Read more...
 
June-18 Weekend Retreat PDF Printขอเชิญชวนพี่น้องมาปฏิบัติภาวนาร่วมกันในวันสุดสัปดาห์

ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018 

ณ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม

Read more...