หน้าแรก


คุณครูผู้เป็นสุข PDF Print"ครูต้องเรียนรู้ที่จะมองอย่างลึกซึ้ง เด็กๆ เหล่านั้นอาจมาจากครอบครัวที่ทุกข์ยาก ถ้าในครอบครัวของเขามีคุณพ่อ-คุณแม่ที่มีความสุข เด็กๆ ก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ เขาคือเหยื่อของความทุกข์ เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะไม่โกรธเด็กที่ดื้อรั้นและอารมณ์รุนแรง เรารู้ว่าเขาคือเหยื่อของสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง แล้วความกรุณาก็จะบังเกิดขึ้น 
"

ธรรมบรรยาย ครูผู้เป็นสุขจะเปลี่ยนแปลงโลก
(Happy Teacher will Change the World) 

๕ เมษายน ๒๕๕๖ ; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 3 of 6