201909 The Healer's Practice PDF Print


Please scroll down For English


การฝึกปฏิบัติสำหรับผู้เยียวยา

กรุณาต่อตนเองและผู้อื่น


6-8 กันยายน 2562

วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
ความกรุณา คือการใส่ใจต่อความทุกข์ของผู้อื่น ความกรุณาเป็นพลังตามธรรมชาติที่หยั่งรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน พวกเราหลายคนมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะมีแรงบันดาลใจมาจากความกรุณาที่ปรารถนาจะบรรเทาทุกข์ของผู้อื่น ดังนั้น เราจึงซึมซับความทุกข์จากคนอื่นๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ในขณะเดียวกันเราต่างก็มีความทุกข์ของเราเองด้วย ถ้าพวกเราไม่ดูแลตัวเองให้ดี เราอาจจะหมดแรง และหมดไฟในการทำงาน

ในงานภาวนาครั้งนี้ พวกเราจะได้เรียนรู้การพัฒนาขุมพลังแห่งความกรุณาซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวเรา พวกเราจะฝึกปฏิบัติร่วมกันเพื่อสัมผัสและหล่อเลี้ยงความกรุณาเพื่อบรรเทาความทุกข์ของตัวเราเอง บรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นที่เราได้ร่วมรับรู้และพยายามช่วยเหลือ และบรรเทาความทุกข์ในทุกสรรพชีวิต พวกเราจะฝึกปฏิบัติเพื่อจะใช้พลังแห่งความกรุณานี้แปรเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสันติสุข อิสรภาพ และความเบิกบาน

งานภาวนาครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทยได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและบุคคลกรทางการแพทย์ งานภาวนานี้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักยกเว้นธรรมบรรยายซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลไทย งานภาวนาดำเนินตามแนวทางปฏิบัติหมู่บ้านพลัมโดยพระอาจารย์นัท ฮันห์

วิทยากร: เรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ดร.แลร์รี่ วอร์ด และ ดร.เป๊กกี้ วอร์ด จะเดินทางมาเป็นวิทยากรให้เราอีกครั้ง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ดร.แลร์รี่และ ดร.เป๊กกี้ วอร์ด ได้เดินทางสอนผู้คนทั่วโลก ว่าจะบ่มเพาะและประยุกต์ใช้สติในการงานและชีวิตของเราได้อย่างไร ทั้งสองท่านได้สอนผู้เชี่ยวชาญและคนทำงานให้รู้จักประโยชน์ของสติในหลากหลายพื้นที่และรูปแบบกระบวนการ ซึ่งรวมถึง โรงเรียน โรงพยาบาล ภาคธุรกิจ และเรือนจำ ผู้นำกระบวนการในงานภาวนานี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้สติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม


ค่าลงทะเบียน: 3,800 บาท (สำหรับอาหาร ที่พักห้องละ 2 ท่าน ค่าเดินทางวิทยากรและการจัดกระบวนการในการภาวนา แต่ไม่รวมค่าเดินทางของผู้เข้าร่วม)


กรุณากดลิงค์เพื่อลงทะเบียน http://tiny.cc/91yl9y


การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร “มูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7

**ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การเดินทาง: ผู้เข้าร่วมสามารถขับรถไปยังวังรี รีสอร์ท ได้ด้วยตนเองหรือเดินทางด้วยรถส่วนกลางที่คณะผู้จัดเตรียมไว้

คณะผู้จัดขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถเตรียมการเดินทางจากสนามบินได้ ขอให้ท่านศึกษาเส้นทางการเดินทางจากสนามบินมายังจุดนัดหมายเพื่อขึ้นรถส่วนกลาง หรือ เช่ารถโดยสารสาธารณะจากสนามบิน หรือหากต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลืออื่นขอให้ถามมายังอีเมลของพวกเรา This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


การเดินทางด้วยรถโดยสารที่จัดให้: 800 บาท (ไป-กลับ)

 • ขาไป วันศุกร์ที่ 6 กันยายน ผู้ที่เดินทางด้วยรถส่วนกลาง กรุณามาขึ้นรถที่ ปั๊มน้ำมันปตท. ใกล้สถานีรถไฟฟ้ที่า BTS สนามเป้า รถออก 06.30 น. ตรงเวลา ปั๊มน้ำมัน ปตท. อยู่ฝั่งตรงข้ามรพ.พญาไท 2 ระหว่างสถานีอนุสาวรีย์ชัยและสถานีสนามเป้า หรือตรวจสอบจากแผนที่ https://goo.gl/maps/nAWR8F4XudL2
 • ขากลับ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน รถออกจากวังรี รีสอร์ท 15.00 น. คาดว่าจะถึงปั๊มน้ำมันปตท. ใกล้สถานีรถไฟฟ้ที่า BTS สนามเป้าเวลา 18.00 น.

ผู้ที่ใช้รถส่วนตัว 

 • กรุณาเดินทางถึงวังรี รีสอร์ทในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน  เวลา 10.30 น.
 • GPS:  14.333493, 101.187225
 • เว็บไซส์ www.wangree-resort.


 


The Healer's Practice

Compassion for Self and Others


Dates: September 6 - 8 2019 (Friday-Sunday)

Location:  Wangree Resort (Nakhon Nayok)


Compassion is concern for the suffering and misfortune of beings. Compassion is a powerful, natural energy that is deeply rooted in the human spirit. Many people who become healthcare professionals are motivated by the pull of compassion to ease the suffering of other people and help them. So, we absorb the sufferings of others every day. At the same time, we have our own suffering. If we do not take good care of ourselves, we become exhausted and burn out. In this retreat, we will learn how to develop our inner, human resource of compassion. We will practice together to get in touch with and cultivate compassion for our own suffering, for the suffering we witness and try to help, and for the suffering of all beings. We will practice to use the energy of compassion to transform suffering into peace, freedom, and joy.

This retreat is especially for Thai healthcare professionals, including doctors, dentists, nurses, psychologists, social workers, and other allied health and medical professionals.

The retreat will be conducted in Thai (except Dharma talks in English with translation) according to the traditions and practices of Plum Village and Zen master Thich Nhat Hanh. We will provide English translation for other activities.


Teachers:  We’re pleased and honored to announce that, as in the past three years, the teachers on this retreat are Dr. Larry Ward and Dr. Peggy Ward.  For more than 25 years, Dr. Larry and Dr. Peggy have taught people around the world how to cultivate and apply mindfulness in their daily life and work.  They have taught professionals and workers to benefit from mindfulness in many different settings, including schools, hospitals, businesses and prisons.

The retreat facilitators also include Thai healthcare professionals who are also experienced mindfulness practitioners in the Plum Village tradition.


Cost: 3,800 baht  (including meals and retreat accommodation but doesn’t include transportation)


Registration Click HERE


Please transfer the registration fee to


BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITE / Siam paragon Branch,

Account no. 855-0-13333-7, SWIFT CODE: BKKBTHBK


KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / Siam paragon Branch,

Account no. 738-2-06689-4, SWIFTCODE: KASITHBK

email the transfer slip to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and the organizing team will send the email to confirm the registration.

Transportation Options: Participants may drive to Wangree Resort or may take retreat bus from downtown Bangkok.

There is no retreat transport from the airport.  Participants who plan to fly in may take the bus or must find their own transportation (you may hire a taxi from the airport); we kindly request that you do not burden retreat planners with requests for help with airport transport.


Bus Transport:  Transportation cost:  800 Baht

 • The shared bus will depart from PTT Gas station, (BTS:  Sanampao) at 6:30am on Friday September 6.  PLEASE BE ON TIME
 • PTT Gas station is opposite Phyathai 2 Hospital or check out the map https://goo.gl/maps/nAWR8F4XudL2
 • The return bus will leave Wangree Resort on Sunday September 8 at around 15:00


Driving to Wangree Resort in Nakhon Nayok.  If you plan to drive your own vehicle to Wangree, PLEASE MAKE SURE THAT YOU WILL ARRIVE BY 10:30AM ON FRIDAY September 6.

  • GPS Coordinates:  14.333493, 101.187225
   wangree-resort.com   ; please note that GPS coordinates on the website are not accurate.  There is a map. The google maps Thai language location is accurate.