Ajan Bucha 2018 Petition PDF Print
ธรรมสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่าน


เนื่องในวันที่ 11 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสืบเนื่องของหลวงปู่ ติช นัท ฮันท์ และในปีนี้ หลวงปู่จะมีอายุ 92 ปี เราจึงได้ฉลองโอกาสพิเศษนี้โดยการทำ อาจาริยบูชา ซึ่งหมายความว่า การบูชาครู
หลวงปู่เคยกล่าวไว้ในวานภาวนา 21 วัน ปีพ.ศ. 2555 ว่า “ขอให้พวกเธอจงสืบต่อการปฏิบัติเมื่อเธอกลับถึงบ้าน ไม่ว่าเธอจะอยู่ใน ยุโรป เอเชีย อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย ที่ใดก็ตาม ขอให้เราจงเป็นดั่งคบเพลิงซึ่งนำแสงสว่างให้กับเพื่อนๆของเรา ขอให้พวกเราจงช่วยสานต่องานของพระพุทธองค์”

หมู่บ้านพลัมประเทศไทยจะแสดงความขอบคุณหลวงปู่ด้วยการปฏิบัติบูชา เราจึงขอเชื้อเชิญให้เพื่อนๆ ร่วมกันแบ่งปันความตั้งใจในการปฏิบัติ มาในแบบ google form นี้ http://bit.ly/2NYueRJ

และเราจะนำไปมอบให้กับหลวงปู่ในวันคล้ายวันสืบเนื่องของท่าน

ด้วยรอยยิ้มและลมหายใจ