หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > 201807 International Healthcare Retreat
201807 International Healthcare Retreat PDF Print


Please scroll down For English


หนทางของปัญญาแห่งการเยียวยา

การประยุกต์ใช้สติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

27-29 กรกฏาคม 2561

วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก


ร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการเยียวยาได้เองตามธรรมชาติ เมื่อร่างกายบาดเจ็บ หากรักษาความสะอาดของแผลและมีปัจจัยแวดล้อมเหมาะสม ร่างกายของเราก็จะเยียวยาตัวเองได้ในที่สุด จิตและกายของมนุษย์มีความสามารถตามธรรมชาติที่จะเยียวยาและเติบโต มนุษย์ทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วในกายและในจิตใจของเรา แต่บ่อยครั้งเรามีความลังเล สงสัย ความเศร้า ความโกรธ ความสิ้นหวังและอารมณ์อื่นๆ เราวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินตัวเองและรู้สึกติดกับ ไม่สามารถหลุดออกจากความรู้สึกท่วมท้นภายใน งานภาวนาครั้งนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเราได้สำรวจและพิจารณาคำถามต่อไปนี้

 • เราจะบ่มเพาะพลังปัญญาของจิตใจและวิญญาณอย่างไร
 • เราจะสัมผัสกับปัจจุบันขณะเพื่อหล่อเลี้ยงปัญญาของเราในการดำรงอยู่และรับพลังแห่งการเยียวยาและหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในตัวของเราได้อย่างไร
 • เราจะฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างไร

งานภาวนาครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทยได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและบุคคลกรทางการแพทย์ งานภาวนานี้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักยกเว้นธรรมบรรยายซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลไทย งานภาวนาดำเนินตามแนวทางปฏิบัติหมู่บ้านพลัมโดยพระอาจารย์นัท ฮันห์

วิทยากร: เรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ดร.แลร์รี่ วอร์ด และ ดร.เป๊กกี้ วอร์ด จะเดินทางมาเป็นวิทยากรให้เราเช่นเดียวกับในปี 2559 และ 2660 ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ดร.แลร์รี่และ ดร.เป๊กกี้ วอร์ด ได้เดินทางสอนผู้คนทั่วโลก ว่าจะบ่มเพาะและประยุกต์ใช้สติในการงานและชีวิตของเราได้อย่างไร ทั้งสองท่านได้สอนผู้เชี่ยวชาญและคนทำงานให้รู้จักประโยชน์ของสติในหลากหลายพื้นที่และรูปแบบกระบวนการ ซึ่งรวมถึง โรงเรียน โรงพยาบาล ภาคธุรกิจ และเรือนจำ ผู้นำกระบวนการในงานภาวนานี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้สติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม

ตารางภาวนา คลิกที่นี่ (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ค่าลงทะเบียน: 3800 บาท (สำหรับอาหาร ที่พัก ค่าเดินทางวิทยากรและการจัดกระบวนการในการภาวนา แต่ไม่รวมค่าเดินทางของผู้เข้าร่วม)


ปิดลงทะเบียน


การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร “มูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06689-4

**ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การเดินทาง: ผู้เข้าร่วมสามารถขับรถไปยังวังรี รีสอร์ท ได้ด้วยตนเองหรือเดินทางด้วยรถส่วนกลางที่คณะผู้จัดเตรียมไว้

คณะผู้จัดขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถเตรียมการเดินทางจากสนามบินได้ ขอให้ท่านศึกษาเส้นทางการเดินทางจากสนามบินมายังจุดนัดหมายเพื่อขึ้นรถส่วนกลาง หรือ เช่ารถโดยสารสาธารณะจากสนามบิน หรือหากต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลืออื่นขอให้ถามมายังอีเมลของพวกเรา  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 • การเดินทางด้วยรถโดยสาร: 800 บาท (ไป-กลับ)
 • รถจอดหน้าอาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) วันศุกร์ที่ 27 ก.ค.
 • รถออกเวลา 6.30 น. ตรงเวลา
  • ขากลับ วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. รถออกจากวังรี รีสอร์ท 15.00 น. คาดว่าจะถึงหน้าอาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ในเวลา 18.00 น.
  • ผู้ที่ใช้รถส่วนตัว กรุณาเดินทางถึงวังรี รีสอร์ทในวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.  เวลา 10.30 น.
 • GPS:  14.333493, 101.187225
 • เว็บไซส์ www.wangree-resort.


 


The Path of Wisdom in Healing

Applied Mindfulness Retreat For Thai Healthcare Professionals


Dates: July 27-29, 2018 (Friday-Sunday)

Location:  Wangree Resort (Nakhon Nayok)


The human body has a remarkable natural capacity for healing.  When the body is injured, if the wound is kept clean and other conditions are present, the body will gradually heal by itself.  The human mind and spirit also have the natural capacity for healing and growth.  Every human being has this wisdom already present in our bodies and minds.  Yet we sometimes find ourselves overwhelmed with confusion, doubt, sadness, anger, despair or other emotions.  We criticize and judge ourselves and feel trapped.

This retreat will encourage and support participants to explore three questions:

 1. How can we cultivate the wise capacity of our mind and spirit?
 2. How can we use our contact with the present moment to nurture the inner wisdom of our being and receive the healing and nourishing energies already present as a resource inside every human being?
 3. How can we practice and apply this in our daily lives and in our professional roles?


This retreat is especially for Thai healthcare professionals, including doctors, dentists, nurses, psychologists, social workers, and other allied health and medical professionals.

The retreat will be conducted in Thai (except Dharma talks in English with translation) according to the traditions and practices of Plum Village and Zen master Thich Nhat Hanh.


Teachers:  We’re pleased and honored to announce that, as in 2016 and 2017, the teachers on this retreat are Dr. Larry Ward and Dr. Peggy Ward.  For more than 25 years, Dr. Larry and Dr. Peggy have taught people around the world how to cultivate and apply mindfulness in their daily life and work.  They have taught professionals and workers to benefit from mindfulness in many different settings, including schools, hospitals, businesses and prisons.

The retreat facilitators also include Thai healthcare professionals who are also experienced mindfulness practitioners in the Plum Village tradition.


Sample Retreat Schedule click here


Cost: 3800 baht  (including meals and retreat accommodation but doesn’t include transportation)


Registration closed


Please transfer the registration fee to


BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITE / Siam paragon Branch,

Account no. 855-0-13333-7, SWIFT CODE: BKKBTHBK


KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / Siam paragon Branch,

Account no. 738-2-06689-4, SWIFTCODE: KASITHBK

email the transfer slip to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and the organizing team will send the email to confirm the registration.

Transportation Options: Participants may drive to Wangree Resort or may take retreat bus from downtown Bangkok.

There is no retreat transport from the airport.  Participants who plan to fly in may take the bus or must find their own transportation (you may hire a taxi from the airport); we kindly request that you do not burden retreat planners with requests for help with airport transport.

Bus Transport:  Transportation cost:  800 Baht


 • The shared bus will depart from Amarin Plaza (BTS:  Chidlom) at 6:30am on Friday July 27.  PLEASE BE ON TIME
 • The return bus will leave Wangree Resort on Sunday July 29 at around 15:00Driving to Wangree Resort in Nakhon Nayok.  If you plan to drive your own vehicle to Wangree, PLEASE MAKE SURE THAT YOU WILL ARRIVE BY 10:30AM ON FRIDAY JULY 27.

  • GPS Coordinates:  14.333493, 101.187225
   wangree-resort.com   ; please note that GPS coordinates on the website are not accurate.  There is a map. The google maps Thai language location is accurate.