หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > 1712 วันแห่งสติ รพ.มหาราช นครราชสีมา
1712 วันแห่งสติ รพ.มหาราช นครราชสีมา PDF Print
วันแห่งสติและความกรุณา
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.00 น.

ห้องประชุมสายไหม อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 7

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา


วิทยากรหลัก (กลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้านพลัม ในสายงานด้านการแพทย์)

ดร.เบ็นจามิน เว็นสไตน์ นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ

พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญคีโมเทอร์ราปิส

พญ.ช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ

ทพญ.บุณฑริกา สุวรรณเวโช ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็ก

กำหนดการเบื้องต้น
08.30 น. ลงทะเบียน

09.00 น. ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงาน

09.20 น. บทเพลงภาวนา แนะนำการอยู่ร่วมกัน นั่งสมาธิแบบมีบทนำ เช็คอินกลุ่มย่อย
09.45 น. รับฟังประสบการณ์ตรงของการฝึกสติและการให้ความกรุณาต่อตนเอง จากกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้านพลัม (4 คน)
10.30 น. สนทนากลุ่มย่อย แบ่งปันการปฏิบัติจากผู้เข้าร่วม
11.00 น. ถาม-ตอบ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันในวิถีแห่งสติร่วมกัน
12.30 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
13.00 น. จบกิจกรรม
13.15 -15.00 น. แลกเปลี่ยนตามอัธยาศัย (ตามความสะดวก)
ปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ
• ไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ผู้จัดงานจะส่งอีเมลตอบรับ และแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้ลงทะเบียนทราบ ภายในวันที่ 28 พ.ย. 2560