AOC2016 PDF PrintEnglish, please scroll down


งานภาวนาศิลปะแห่งการสื่อสาร ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งและวาจาแห่งรัก

วันที่ 22 - 24  ตุลาคม 2559

เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท .ปากช่อง จ.นครราชสีมา


"เรากำลังสื่อสารอยู่ในทุกๆขณะ ทั้งกับตนเองหรือกับผู้อื่น การคิด คำพูด และการกระทำทางกายคือ การปรากฏขึ้นของตัวเรา เธอคือการกระทำของเธอ...

เราสามารถเจริญสติได้โดยลำพัง แต่เราจะพบว่ามันง่ายและเบิกบานกว่ามากถ้าเราสามารถนำการสื่อสารอย่างมีสติมาปฏิบัติใช้ในที่ทำงาน ถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ได้ฝึกฝนการเจริญสติด้วยกัน"

จากหนังสือ ศิลปะแห่งการสื่อสาร โดย หลวงปู่ ติช นัท​ ฮันห์

มูลนิธิหมู่บ้านพลัมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานภาวนาศิลปะแห่งการสื่อสาร ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งและวาจาแห่งรัก / The Art of  Communication: Deep Listening and Loving Speech ณ เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แนวทางการปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัมนั้น เป็นการฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุกๆกิจกรรมประจำวัน ผ่านการนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ การภาวนากับบทเพลง การฟังเสียงระฆังแห่งสติ การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ การสนทนาธรรม เป็นต้น

ตัวอย่างตารางกิจกรรม

5:00                  ตื่นนอน

5:30 - 6:30         นั่งสมาธิ สวดมนต์ กราบสัมผัสพื้นดิน

6:30 – 7:30       เดินสมาธิ

8:00 – 8:45        อาหารเช้าในความเงียบ

9:15 – 9:30        ภาวนากับบทเพลง

9:30 – 11:00       ธรรมบรรยาย

11:30 – 12:30     อาหารกลางวัน

13:00 – 14:00     ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

14:30 – 16:00     สนทนาธรรมในครอบครัว

16:30 – 17:30     ออกกำลังกายในวิถีแห่งสติ

18:00 – 18:45     อาหารเย็นในครอบครัว

19:15 – 19:30     ภาวนากับบทเพลง

19:30 – 21:00     ถาม-ตอบ จากหัวใจ

20:30                สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ

* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมภาวนา

 • ผู้สมัคร ต้องสามารถอยู่ร่วมได้จนจบกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559 วันแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. วันสุดท้ายกิจกรรมเสร็จสิ้นเวลา 13.00 น โดยประมาณ
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องสวมชุดขาว (กรุณางดกางเกงขาสั้น/กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน เสื้อเอวลอย)
 • มีอาหารมังสวิรัติบริการวันละ 3 มื้อ
 • กรุณาเตรียมไฟฉาย ร่ม/หมวก เสื้อกันหนาว/ผ้าคลุมไหล่ (หอปฏิบัติธรรมปรับอากาศ) เบาะรองนั่งสมาธิ กระติกน้ำ ยากันแมลง เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคประจำตัวมาด้วย
 • ห้องพัก: พักห้องละ 2 ท่าน
 • ในงานภาวนานี้ ไม่มีกิจกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น


การเดินทาง

หากท่านต้องการเดินทางด้วยตนเอง กรุณาศึกษาแผนที่ http://khaoyaikirithantip.com/location.php

หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางไปยังสถานที่จัดงานด้วยตนเอง ทางคณะผู้จัด ได้จัดรถรับ-ส่งไว้บริการ (มีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) โดยรับจากอาคารอัมรินทร์พลาซ่า สถานีรถไฟฟ้าชิดลม ทางออก E1 เวลา 6.30 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม และจะส่งกลับ ณ จุดเดิมประมาณเวลา 16.30 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางด้วยตนเอง)
ค่าลงทะเบียน 6,600 บาท (สำหรับท่านที่ใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง)


การชำระค่าลงทะเบียน


โอนเงินมาที่ บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา


 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06689-4


* กรุณาโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ภายใน 5 วันนับจากวันที่ท่านลงทะเบียน 

ลงทะเบียนถึงวันที่  16 ตุลาคม 2559


>>> ปิดลงทะเบียน <<<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 064-179-5958 (8:00 – 11:30 และ 13:30 - 17:30 น. วันจันทร์ศุกร์)

อีเมลล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


---------------------------------------------------------------


The Art of Communication: Deep Listening and Loving Speech Retreat

Sat 22nd – Mon 24th Oct 2016

At Khao Yai Kirithantip Resort, Pak Chong, Nakorn Ratchasima

"We're communicating in every moment, either with ourselves or with others. Thinking, speech, and bodily acts are our own manifestations. You are your action....

We can practice mindfulness alone, but we can find more ease and joy if we can bring mindful communication into our work environments and have the support of others who are practicing mindfulness with us."

Thich Nhat Hanh, The Art of Communicating

Thai Plum Village Foundation is pleased to invite you to The Art of  Communication: Deep Listening and Loving Speech Retreat during Sat 22nd – Mon 24th Oct 2016 at Khao Yai Kirithanthip Resort, Nakorn Ratchasima.


Practicing in Plum Village Tradition

At Plum Village, we practice as a way to cultivate the energy of mindfulness in our daily life. For example, we practice sitting meditation, walking meditation, mindful chanting, listening to the bell of mindfulness, having meals together mindfully as a sangha and in Dharma sharing together as a family.

Activity schedule (Example)

5:00                  Wake Up

5:30 - 6:30         Sitting Meditation/ Chanting/ Touching the Earth

6:30 – 7:30        Walking Meditation

8:00 – 8:45        Mindful Breakfast

9:15 – 9:30        Singing Meditation

9:30 – 11:00       Dharma Talk

11:30 – 12:30     Mindful Lunch

13:00 – 14:00     Total Relaxation

14:30 – 16:00     Dharma sharing in Family

16:30 – 17:30     Mindful Exercise

18:00 – 18:45     Dinner in Family

19:15 – 19:30     Singing Meditation

19:30 – 21:00     Q&A from the heart

20:30                Noble Silence

** Activity will change exactly e.g. special activity on some day J


Requirements

 • Participants must be able to stay for the whole retreat (Oct 22nd- 24th). The registration starts at 10 am on the first day.  All activities will be concluded at around 1.00 pm of the final day.
 • Polite and modest dress is required.  (no cropped tops, tank tops, sleeveless shirts, shorts, or camisoles)
 • Vegetarian food, 3 meals a day.
 • Please bring flashlights/torches, umbrellas/hats, jackets/shawls (for use in the air-conditioned meditation hall), meditation cushions, water bottles, mosquito repellent, personal belongings, and personal medication.
 • Accommodation: shared room for 2 persons
 • There is no activity for children and teenagers in this retreat.

Transportation

If you prefer to travel to the resort on your own, please study map and direction athttp://khaoyaikirithantip.com/location.php

Or else, you may take van arranged by organizing team (with fee at THB 800 per person). The van will leave Amarin Plaza (BTS Chidlom, exit E1) by 6:30 am of Sat 22nd Oct. The returned van will send you at the same point around 16:30 hr of Mon 24th Oct.

Registration fee
THB 5,800 per person (transport on your own) 
THB 6,600 per person (transport by provided van)

Transfer the registration fee at

Account Name: PVF for Retreat 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITE / SIAM PARAGON BRANCH, Account no. 855-0-13333-7, SWIFT CODE: BKKBTHBK

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / SIAM PARAGON BRANCH, Account no. 738-2-06689-4, SWIFT CODE: KASITHBK


** Please send the payment slip via email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Registration is open until Sun 16th Oct 2016


>>> Registration closed <<<


For more information:

Tel. 064-179-5958 (8:00 – 11:30 และ 13:30 - 17:30 น. Mon - Fri)

E-mai:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it