หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > ตารางกิจกรรม ปี 2559
ตารางกิจกรรม ปี 2559 PDF Printตารางกิจกรรมปี 2559


วันที่กิจกรรมสถานที่รายละเอียด
16-20 มีนาคม
ภาวนาครูและผู้ทำงานกับเด็ก
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
3-24 เมษายน
Baby Buddha
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
13-17 เมษายน
ภาวนาครอบครัว
วังรี รีสอร์ท นครนายกงานภาวนาที่จัดขึ้นสำหรับคนทำงาน ครอบครัว ที่ประกอบไปด้วย คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ และลูกๆ ได้มาปฏิบัติภาวนาร่วมกัน
5-9 พฤษภาคม
International Wake Up Retreat
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
งานภาวนาสำหรับคนหนุ่มสาว อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี
3-5 มิถุนายนWeekend of Mindful Gardening Retreatสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
ภาวนากับการปลุกผัก การทำสวน ในช่วงสุดสัปดาห์
20 กรกฎาคม - 16 ตุลาคมเข้าพรรษาสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
ช่วงเข้าพรรษาของหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย ที่นักบวชได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นสังฆะ
22-24 ตุลาคมภาวนานักธุรกิจคีรีธารทิพย์ เขาใหญ่งานภาวนาสำหรับนักธุรกิจ ที่มีเวลาน้อย และสามารถนำการภาวนากลับไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้
3 - 6 พฤศจิกายนWake up retreatเชียงใหม่งานภาวนาสำหรับคนหนุ่มสาว
12 วันแห่งสติ
เชียงใหม่
4-6 พฤศจิกายน
Weekend of Mindful Gardening Retreat
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
ภาวนากับการปลุกผัก การทำสวน ในช่วงสุดสัปดาห์
1-4 ธันวาคม
Wake up school
ถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
งานภาวนาสำหรับงานภาวนาวัยรุ่นสำหรับน้อง ม 1-6 และคุณครู เพื่อให้สามารถนำการภาวนาไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตที่ยากขึ้นในสังคมปัจจุบัน
10-14 ธันวาคม
Asia-Pacific Heath Care Retreat
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
งานภาวนาสำหรับบุคคลากรสาธารณสุข ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก