หน้าแรก
สภาวะของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ PDF Print


ประกาศอย่างเป็นทางการ

สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส

14 กรกฏาคม 2558

ถึง สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทุกแห่งทั่วโลก

ถึง สถานปฏิบัติธรรมและสังฆะตามแนวทางหมู่บ้านพลัมทั่วโลก

ถึงเพื่อนที่รักยิ่ง


ตั้งแต่การรายงานครั้งล่าสุด หลวงปู่สื่อสารได้อย่างชัดเจนถึงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมโปรแกรมเข้มข้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายของท่าน หลวงปู่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้ เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวทั้งด้านกายภาพและการพูดจา หลังจากการนำเสนอทางเลือกต่างๆ มากมาย หลวงปู่ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าโปรแกรมฟื้นฟูอย่างเข้มข้น ซึ่งจะดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านเป็นพิเศษ

พวกเรามีความสุขที่จะรายงานว่า หลวงปู่เดินทางมาถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาโดยสวัสดิภาพแล้ว เมื่อบ่ายของวันที่ 11 กรกฎาคม ท่านเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวด้วยความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนผู้ใจดีของเรา ซึ่งต้องการมอบการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถวายหลวงปู่ ท่านเดินทางพร้อมด้วยหลวงแม่เจิงคอม และคณะพระอุปัฏฐากผู้จะดูแลหลวงปู่ตลอดเวลาและตลอดระยะเวลาของการบำบัดฟื้นฟูนี้ การบำบัดฟื้นฟูครั้งนี้นำโดยคณะนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและฟื้นฟูการเรียนรู้สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก (UCSF)

พวกเรายังคงรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายของทีมแพทย์ในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์ ขอบคุณการใส่ใจดูแลด้วยความรัก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพราะความเมตตาของพวกเขาจึงส่งผลให้อาการของหลวงปู่ดีขึ้นอย่างน่าทึ่ง การเตรียมตัวเพื่อเดินทางของหลวงปู่ครั้งนี้ คณะแพทย์และพยาบาลได้สละเวลาทั้งวันเพื่อทำการทดสอบทางการแพทย์อย่างละเอียด เพื่อจะมั่นใจได้ว่าหลวงปู่แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถเดินทางข้ามประเทศได้

สำหรับทีมแพทย์ใหม่ของสหรัฐอเมริกานี้ พวกเรามีความมั่นใจว่าหลวงปู่จะมีความก้าวหน้าในการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเต็มความสามารถของท่านต่อไป นับเป็นบทชีวิตใหม่ของครูและชุมชนของเรา คณะแพทย์แนะนำให้หลวงปู่ปฏิบัติตามโปรแกรมการรักษาแบบเข้มข้นนี้เป็นเวลา 5-6 เดือน ซึ่งรวมถึงการไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าถึงนวัตกรรมล่าสุดในเทคนิคการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้หุ่นยนต์ เช่นเดียวกับการฝึกกายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ และยังมีนักบำบัดคอยมาเยี่ยมและสอนหลวงปู่ที่บ้านในวันอื่นๆของสัปดาห์ด้วย

หลวงปู่สบายและผ่อนคลายตลอดการเดินทางบนเครื่องบิน ท่านกระตือรือร้นที่จะฝึกเดินในวิถีแห่งสติโดยอาศัยความช่วยเหลือจากคณะพระอุปัฏฐาก ท่านมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเบิกบาน พิจารณาภูเขาน้ำแข็งบริเวณด้านล่างที่ค่อยๆ เคลื่อนผ่านไป เมื่อเครื่องลงจอดหลวงปู่ยืนยันที่จะลงจากเครื่องบินด้วยการเดินเท้ามากกว่าการนั่งรถเข็น และหลวงปู่ยิ้มอย่างเบิกบานกับการได้มาถึง

ความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของหลวงปู่เป็นสารอันทรงพลังสำหรับพวกเราทุกคน หัวใจและจิตใจของท่านไม่เคยละทิ้งการปฏิบัติและไม่เคยทิ้งพวกเรา แม้ว่าท่านจะพูดกับเราไม่ได้แต่ท่านยังคงถ่ายทอดแก่นแท้ของการปฏิบัติ หลวงปู่ยังคงสืบเนื่องอยู่กับชุมชนอันเป็นที่รัก แม้ในยามที่ยากลำบาก

ขอให้เราริเริ่ม ตั้งใจฝึกปฏิบัติ และเชื่อมโยงกับสังฆะของเราอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสังฆะท้องถิ่น หรืองานภาวนาในศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วโลก ขอให้พวกเราเปิดใจ เอื้อมมือไปหาคนที่เรารัก รวมถึงผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ ผู้ซึ่งกำลังต้องการความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ จากเรา เรารู้ว่าทุกย่างก้าว ทุกลมหายใจแห่งสติ และการปฏิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราจะเป็นพลังสะสมร่วมอันจะสนับสนุนการเยียวยาหลวงปู่

พวกเราได้ช่วยให้ความประสงค์ของหลวงปู่ที่จะเดินทางมาอเมริกาเป็นจริงได้ เนื่องด้วยเพื่อนสองสามคนผู้เมตตา เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลอย่างล้นเหลือ ขณะนี้เราอยากจะขอเชิญทุกคนให้มีส่วนร่วมกับการเดินทางในบทชีวิตใหม่ของหลวงปู่ นับตั้งแต่หลวงปู่มีภาวะเลือดออกในสมองเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ท่านได้แสดงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ในทุกขณะ ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนท่าน พวกเราหลายท่านแสดงความซาบซึ้งต่อหลวงปู่ด้วยการส่งจดหมาย บัตรอวยพร และคำอวยพรตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เรารู้สึกขอบคุณต่อการแสดงความรักเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้เราขอเชื้อเชิญท่านให้แสดงการขอบคุณต่อหลวงปู่อย่างเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่ง โดยขอความช่วยเหลือเกื้อกูลในการดูแลค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในช่วงเวลาอันเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของหลวงปู่ เราปรารถนาที่จะสร้างกองทุนที่จำเป็นนี้ ให้เป็นดั่งการแสดงความรักร่วมกันของชุมชนทั้งหมดของเรา การบริจาคของทุกท่านไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการเยียวยาของหลวงปู่

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคณะใหม่นี้กำลังประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมของโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของหลวงปู่ เราคาดการณ์ว่าจะเป็นเงินหลายแสนดอลลาร์สหรัฐ ของขวัญจากพวกท่านจะช่วยให้หลวงปู่ มีโอกาสที่เป็นไปได้อันดีที่สุด ที่จะฟื้นคืนความสามารถในการเดินและพูดได้อีกครั้ง

พวกเราขอเชิญให้ทุกคนร่วมสมทบทุนได้ที่หน้าเว็บเพจ

www.thichnhathanhfoundation.org/healingthay เราจะรายงานข้อมูลล่าสุดของการดูแลสุขภาพหลวงปู่ และยอดสะสมของกองทุนที่หน้าเวปเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ ของขวัญที่มอบผ่านกองทุน มูลนิธิติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh Foundation) นี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สำหรับผู้บริจาคชาวสหรัฐอเมริกา


พวกเราขอขอบคุณอย่างลึกซึ้งในความเกื้อกูล และเมตตาของท่าน

ขอให้เธอและคนที่เธอรักมีความสงบศานติ มีความสุขและเบาสบายทั้งในร่างกายและจิตวิญญาณ ขอให้เธอได้รับการเยียวยาและการแปรเปลี่ยนอันลึกซึ้งบนหนทางแห่งการปฏิบัติที่สวยงามซึ่งหลวงปู่ได้เบิกทางไว้แล้วสำหรับพวกเราทุกคน


ด้วยรักและเชื่อมั่น

คณะภิกษุและภิกษุณีแห่งหมู่บ้านพลัม


เนื่องจากการฟื้นฟูสุขภาพของหลวงปู่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี เราจึงจะรายงานความคืบหน้าเป็นครั้งคราวเท่านั้น เราจะแจ้งชุมชนผู้ปฏิบัติทั่วโลกให้รับทราบเมื่อมีการฟื้นตัวที่สำคัญ และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนการเยียวยาของหลวงปู่อย่างต่อเนื่อง การรายงานเกี่ยวกับการฟื้นตัวของหลวงปู่จะยังประกาศอย่างเป็นทางการที่ www.plumvillage.orgwww.langmai.org,www.villagedespruniers.org และwww.facebook.com/thichnhathanh

-----

Official Announcement

Plum Village, France
July 14, 2015

To all Plum Village Practice Centers,
To all Practice Centers and Sanghas worldwide,
To our Dear Beloved Friends,


Since our last update, Thay has been able to communicate more clearly a very strong wish to intensify his recovery program. Thay is very determined to do everything possible to recover both his physical movement and speech. After many options were presented to Thay, he made a clear decision to travel to the United States to receive a more intensive rehabilitation program that could be specifically adapted to his needs.

We are happy to report that Thay arrived safely on the West Coast of the United States on the afternoon of July 11. In order to make the flight as safe as possible for Thay, he was flown in a private jet, generously offered by a kind friend. He was accompanied by Sister Chan Khong and the team of attendants who will be continuing their round-the-clock care for him during this new stage of recovery. Thay’s rehabilitation will be guided by a team of distinguished neurologists specializing in stroke and cognitive rehabilitation at UCSF Medical Center.

We remain deeply grateful to all the bodhisattvas on the medical team in France, in particular the doctors and nurses at the University Hospital of Bordeaux. It is thanks to their loving care, professionalism, and kindness that Thay has made such remarkable progress. In preparation for Thay’s flight, they even set aside a whole day to conduct thorough medical tests to ensure he would be strong enough to make the journey.

With a new US team of doctors, we are confident Thay will continue to progress to his maximum capacity. It is a new chapter for our Teacher and our community. The doctors recommend that Thay follow an intensive program of therapy for five to six months, including hospital visits during which he will have access to the latest innovations in robotic rehabilitation techniques, as well as physical training with specialists. Thay will also have therapists visit and train with him at home during the other days of the week.

During the flight, Thay was relaxed and at ease, eager to practice walking meditation through the plane with the help of his attendants. He enjoyed looking out of the window and contemplating the icebergs passing beneath. When the flight finally touched down, Thay was determined to leave the plane on foot rather than in a wheelchair, and he smiled with the joy of arrival.

Thay’s diligence and determination are a powerful message for us all. Thay’s heart and mind will never abandon us or the practice. Although he cannot speak to us, he continues to transmit the essence of the practice. He continues to be with his beloved community, even in times of difficulty.

Let us renew our efforts to practice and connect with our Sangha, whether locally or at mindfulness retreats in practice centers around the world. Let us open our hearts and reach out to our loved ones and to those who are suffering and need a little kindness. We know that with every mindful step and breath, our collective energy of practice and togetherness is supporting our Teacher’s healing.

We have been able to assist Thay in realising his intention to come to the US thanks to the extraordinary generosity and support of a few friends. Now we would like to invite you all to participate in this new chapter of his journey. Thay has shown tremendous courage and determination in every moment since his stroke last November. Let us come together to do everything we can to support him. Many of us have expressed our appreciation to Thay by sending beautiful letters, cards, and well wishes over the past months. We are so grateful for this outpouring of love. And we invite you to express your gratitude for Thay in another concrete way, by helping us to take care of his medical costs at this pivotal time. Our wish is to raise the necessary funds as a collective manifestation of the love of the whole community – your contribution, no matter how small, will be an important support for Thay’s healing. 

The new team of specialists is preparing an estimate of overall costs for Thay’s rehabilitation program, and we expect it to be in the hundreds of thousands of dollars. Your gift will actively help give Thay the best possible chance of recovering his ability to walk and talk again.

We invite you to contribute at www.thichnhathanhfoundation.org/healingthay. We will keep this page updated with the latest information on Thay’s health care and our collective progress towards the fundraising goal. All gifts made through the Thich Nhat Hanh Foundation are tax deductible for US donors.

We are deeply grateful for your generosity.

May you and your loved ones be peaceful, happy and light in body and spirit. May you experience your own deep healing and transformation on the beautiful path of practice that Thay has opened up for us all.


With love and trust,

The Monks and Nuns of Plum Village


As Thay’s recovery is progressing well, we will offer updates only from time to time. We will keep our global community informed of any major developments, and provide information on how you can continue to support Thay’s healing. All official announcements will continue to appear atplumvillage.org, langmai.org, villagedespruniers.org, and www.facebook.com/thichnhathanh.