หน้าแรก > ติดต่อเรา > เยี่ยมเยือน
เยี่ยมเยือน PDF Print
        เราขอชวนทุกท่านเดินทางมายังสถานปฏิบัติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เพื่อร่วมฝึกปฏิบัติกับนักบวชและฆราวาส เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งสติ การได้พำนักด้วยกันในชุมชนเป็นการสร้างความเบิกบาน นำชีวิตให้มีศานติและหล่อเลี้ยงการเติบโตภายในของเรา เรามีเวลาเพียงพอที่จะมองอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะแปรเปลี่ยนความทุกข์ภายในตัวเราและความทุกข์ที่มีในสังคม

        การฝึกปฏิบัติที่หมู่บ้านพลัมช่วยนำเราให้มีสติในกิจกรรมต่าง ๆ ในชัวิตประจำวัน ด้วยวิธีการเช่นนี้ เราสามารถเจริญสติได้ตลอดวัน ทั้งในขณะรับประทานอาหาร ก้าวเดิน ทำงาน นั่งสมาธิ หรือในขณะที่เราดื่มชาด้วยกัน เราทุกคนสามารถฝึกการใช้ชีวิตอย่างมีสติได้ ณ ชุมชนแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเป็นสถานปฏิบัติที่เจริญสติกับการทำงานต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น การจัดห้องปฏิบัติธรรม การทำความสะอาดห้องน้ำ การล้าง ทำความสะอาดเครื่องครัว และสารพัดงานต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฝึกเจริญสติได้ทั้งสิ้น

        เรามุ่งเน้น การฝึกปฏิบัติเป็นชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติของทุกคนได้สนับสนุน เกื้อกูลกัน ได้สัมผัสพลังร่วมและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว เราหวังให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางปฏิบัติประจำวัน เพื่อที่ว่า เราทุกคนจะได้มีส่วนช่วยสร้างพลังร่วมแห่งสติ

        หมู่บ้านพลัมเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติและประยุกต์หลักจริยธรรมด้วยการปฏิบัติตามข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตที่หมู่บ้านพลัม นำมาซึ่งความสุขและให้ความหมายแก่ทุกกิจวัตรที่เราทำในแต่ละขณะ การปฏิบัติเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้เราได้ละจากกิจกรรมทางเพศ งดการสูบบุหรี่และงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากการฝึกปฏิบัติตามข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการแล้ว เรายังเกื้อกูลสรรพชีวิตด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไข่และนม


โปรแกรมการปฏิบัติธรรม

  • วันแห่งสติ (ทุกวันอาทิตย์ -เริ่มเข้าวันศุกร์กลับวันอาทิตย์)

เราขอเชื้อเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติการเจริญสติในชีวิตประจำวัน โดยดูตัวอย่างตารางกิจรรมได้ตามนี้

ตัวอย่างกิจกรรมวันแห่งสติ 
4:00 ตื่นนอน
4:45 นั่งสมาธิและสวดมนต์

6:00 เดินสมาธิ 
7:00 อาหารเช้าแบบพิธีการ
9:00 ฟังธรรมบรรยาย 
11:30 อาหารกลางวัน 
13:00 พักผ่อน 
15:00 สนทนาธรรมกลุ่มย่อย 
16:30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
เพื่อบ่มเพาะพลังในการปฏิบัติ ขอเชิญท่านเดินทางเข้าพักล่วงหน้าได้ในวันศุกร์เวลา15:00 - 16:30 น.

เพื่อฟังการปฐมนิเทศน์การปฏิบัติ

ใช้ชีวิตอยู่ในวัด (1 -2สัปดาห์) เริ่มเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวันศุกร์

โดยปกติ ผู้ปฏิบัติควรมีเวลาใช้ชีวิตในวัด เพื่อร่วมปฏิบัติอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการฝึกปฏิบัติอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ปฏิบัตินานกว่า 2 สัปดาห์ ท่านจะต้องเขียนจดหมายแสดงปณิธานในการปฏิบัติ เสนอต่อสังฆะเพื่อขออนุญาตอยู่ร่วมปฏิบัติในชุมชน

ตัวอย่างตารางปฏิบัติประจำวัน
4:00 ตื่นนอน 
4:45 นั่งสมาธิ สวดมนต์ อ่านพระสูตร 
6.00 เดินสมาธิ 
7:00 อาหารเช้าในความเงียบ
9:00  ฟังธรรมบรรยายจาก DVD /ศึกษาด้วยตนเอง
11:30 อาหารกลางวัน ในความเงียบช่วง 20 นาที่แรก
13:00 พักผ่อน
1̀5:00 ทำงานอย่างมีสติ หรือสนทนาธรรม
16.00 ออกกำลังกาย

17:00 อาหารเย็นในความเงียบ

18.30 ปฏิบัติกิจส่วนตัว

19.30 นั่งสมาธิสวดมนต์ /ฝึกปฏิบัติการกราบสัมผัสพื้นดิน
21.00 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ

วันขี้เกียจ
หมู่บ้านพลัมปิดวันจันทร์เพราะเป็นวันขี้เกียจ เป็นวันที่เราปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ยังคงเจริญสติอยู่เสมอ เราอาจเบิกบานกับเพื่อนๆ เดินเล่น อ่านหนังสือ หรือเพียงแค่พักผ่อน ท่านอาจเบิกบานกับวันแห่งสติในวิถีของท่านเอง หรือท่านอาจเบิกบานกับการนั่งสมาธิที่ห้องสมาธิได้เช่นกัน  เราเชื้อเชิญให้ทุกท่านปฏิบัติอยู่ภายในหมู่บ้านพลัมเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากวันพิเศษวันนี้อย่างเต็มที่


ที่พักและอาหาร
ผู้ปฎิบัติธรรมจะพักอยู่ร่วมกันในห้องพักรวม และใช้ห้องน้ำรวมโดยแยกที่พักชายและหญิง โดยเราจัดที่นอนและหมอนให้ กรุณานำถุงนอนของท่านมาเองหากท่านสะดวกเพื่อเป็นการลดพลังงานในการทำความสะอาดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

รับประทานอาหารเจสามมื้อ

การแต่งกาย

ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว เราขอความร่วมมือให้ท่านใส่ชุดสุภาพตลอดเวลาที่ร่วมปฏิบัติกับเรา เสื้อแขนยาวหรือเสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ผ้านุ่งหรือกระโปรงคลุมเข่า ที่สะดวกต่อการนั่งบนพื้นเพื่อนั่งสมาธิหรือฟังธรรมบรรยาย


สิ่งที่ควรนำมา

  • ยากันยุง และไฟฉาย
  • ของใช้ส่วนตัว อาทิ ร่มสำหรับฤดูฝน เสื้อกันหนาว หมวกกันแดด กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว
  • ยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
  • ถุงนอน หรือผ้าห่มส่วนตัว (หากท่านสะดวกในการนำมา)
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและรอรับอีเมล์ยืนยันการมาปฏิบัติธรรมของท่านก่อนเข้าปฏิบัติ
  • กรุณาไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในหมู่บ้านพลัม
  • หากผู้ปฏิบัติธรรมมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองและผู้ใหญ่มาปฏิบัติธรรมด้วย
  • กรุณางดใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อท่านจะได้เบิกบานกับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรม


การเดินทางมาปฏิบัติ

กรุณาเดินทางมาถึงวัดในวันศุกร์ เวลา 1̀5:00 - 16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานอย่างมีสติของฝ่ายรับรองผู้ปฏิบัติ หรือหากมีความจำเป็นใด ๆ ชุมชนขอความเกื้อกูลจากผู้ปฏิบัติทุกท่านในการเดินทางมาถึงก่อนพระอาทิตย์ตก เนื่องจากชุมชนของเราฝึกสมาธิและสัมผัสความเงียบอันประเสริฐ ตั้งแต่ยามค่ำจนถึงเช้าวันใหม่

ท่านเดินทางกลับได้ทุกวันศุกร์หลังอาหารเช้า

การเดินทาง

หากท่านขับรถมาเอง กรุณาศึกษาแผนที่

http://www.thaiplumvillage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=107


การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย โดยการบริจาคตามศรัทธาที่ห้องลงทะเบียนหน้าที่พักนักบวชหญิงอาคาร 2 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรืออาสาสมัคร

ภาษา: กิจกรรมต่างๆจัดในภาษาเวียดนาม อังกฤษ เป็นหลักและภาษาไทยในบางกิจกรรม


การลงทะเบียน 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครข้างล่างนี้ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการมาปฏิบัติ และเราจะส่งอีเมล์ตอบรับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนของท่าน รับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ทุกวันศุกร์


หมู่บ้านพลัมปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้ โดยท่านสามารถเข้าร่วมงานภาวนา และวันแห่งสติที่จะจัดขึ้นในเดือนดังกล่าว สามารถดูได้ที่หน้ากิจกรรมของเวบไชต์นี้ค่ะ และเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคมเป็นต้นไป


>>> ลงทะเบียนที่นี่ <<<


สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it