• image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
กิจกรรมอันใกล้นี้ วันที่ / สถานที่
กลุ่มสังฆะสวนธรรม

15 กันยายน 2561 / สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 

เปิดลงทะเบียนประมาณต้นเดือนสิงหาคม

กลุ่มสังฆะพุทธสาม

15 สิงหาคม 2561/ ตึกอมรินทร์ ชิดลม

กลุ่มสังฆะแปดค่ำ


August 2018

18.30 - 20.00 น. 

Monday 6 (2 days after H/m waning)

Monday 20 (1 day after H/m rising

at Horizon Cancer Center, Bumrungrad Hospital


ตารางงานภาวนาปี 2561 


2018 Retreat Schedule


หน้าแรก
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย PDF Print

alt


          สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย เกิดขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนผู้ปฏิบัติทั่วโลก เพื่อให้พวกเรา พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และฆราวาส มีโอกาสร่วมกันสืบต่อพระธรรมอันงดงามจากพระพุทธองค์ - ครูของพวกเรา

          เรารู้ดีว่า เราต้องการการสนับสนุนจากกันและกันเพื่อดำรงอยู่บนหนทางของพระพุทธองค์ เพื่อสืบต่อหนทางอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผู้เป็นครูของเรา อริยมรรคของพระพุทธองค์จะช่วยให้ผู้คนได้ฝึกปฏิบัติตามคำสอนเพื่อลดทอนความทุกข์ในชีวิตและนำความสุขเบิกบานมาสู่โลก

          ด้วยการฝึกเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ทำให้เราตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงของตัวเรา ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความเมตตา และความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างสม่ำเสมอของผู้คนและสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้าง ทั้งดินแดนของมนุษย์ รวมถึงสรรพสัตว์ พืช และแร่ธาตุ

          ด้วยปัญญาแห่งการเป็นดั่งกันและกัน(การเชื่อมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง) เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันดั่งครอบครัวทางจิตวิญญาณเดียวกัน อย่างสมานฉันท์ และด้วยความระลึกรู้บุญคุณ ซึ่งบ่มเพาะความรักฉันท์พี่น้อง เพื่อว่าเราจะสามารถสร้างดินแดนอุดมคติขึ้นได้ในทุกๆ ปัจจุบันขณะ บนผืนแผ่นดินอันบริสุทธิ์และงดงาม

          นี่คือช่วงเวลาอันเป็นสุขที่พวกเราจะมอบความขอบคุณอย่างลึกซึ้งแก่ทุกๆคน รวมถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด บรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ และบรรพบุรุษของผืนแผ่นดินแห่งนี้
                                                                                                              หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์


alt

alt

alt


การสนับสนุนโครงการสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 855-0-24898-6
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขบัญชี 073-2-51641-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางอ้อ เลขบัญชี 183-1-31161-8
ธนาคารทิสโก้ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 0138-235-000101-2
ธนาคารทหารไทย สาขาศูนย์การค้าเมโทร เลขบัญชี 096-2-21526-5