แนะนำหนังสือ - 2 PDF Print
Article Index
แนะนำหนังสือ
page
page
All Pagesปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ The Miracle of Being Awake

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล พระประชา ปสนนธมโม
ราคา 95 บาท
สันติสุขทุกลมหายใจ Peace is every breath

วิธีปฏิบัติสำหรับคนไม่มีเวลา

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล จิตร ตัณฑเสถียร

ราคา 175 บาท
เมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ เล่ม 1-3

Old Path White Clouds

วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล สันติสุข โสภณสิริ, รสนา โตสิตระกูล

ราคาเล่มละ 180 บาท

ปัจจุบันเป็นเวลาอันประเสริฐ

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล ส. ศิวรักษ์

ราคา 110 บาท

อาศรมกลางเมฆ

Herimitage among the Clouds

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล ไกรวรรณ สีดาฟอง

ราคา 115 บาท
ศานติในเรือนใจ

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์

ราคา 120 บาท
ดวงตะวัน ดวงใจฉัน

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล วิศิษฐ์ วังวิญญู

ราคา 90 บาท

ตะวัน ในพุงฉัน

ผู้เขียน หลวงพี่ซูซาน

ภาพประกอบโดย หลวงพี่สายฝน

แปลโดย อรุณจิตรา

แรงบันดาลใจจากคำสอนของ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

ราคา 90 บาท

คำสอนว่าด้วยรัก Teachings on Love 

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล นัยนา นาควัชระ

ราคา 200 บาท


เดิน วิถีแห่งสติ

ผู้เขียน Thich Nhat Hanh (ติช นัท ฮันห์)
ผู้แปล รสนา โตสิตระกูล

ราคา 55 บาท


ต้องการสั่งซื้อหนังสือจากสำนักงานหมู่บ้านพลัม
ติดต่อ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it