หน้าแรก
สนับสนุนเรา PDF Print

alt หมู่บ้านพลัมประเทศไทยเป็นชุมชนแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยมีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรากฐาน เราดำรงอยู่ได้ด้วยความเกื้อกูลจากผู้ที่ศรัทธาและมุ่งหวังที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งผู้ศรัทธาในวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีสติของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ถวายปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของนักบวช ซึ่งเราระลึกเสมอว่า สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนของขวัญจากหัวใจของผู้ถวายทุกท่าน

การให้ทานเป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเบิกบานและความสุขให้แก่ชีวิตของเรา ทานในที่นี้ หมายถึงทั้งการให้วัตถุสิ่งของ หรือการแบ่งปันเวลา พลังงาน ประสบการณ์และปัญญาของเรา

สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย เราขอเชื้อเชิญให้ท่านร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ นำเงินใส่ตู้บริจาคในหอสมาธิ ณ อาวาสที่ท่านเข้าพัก เพื่อช่วยสนับสนุนค่าอาหารและค่าน้ำค่าไฟของท่านตลอดช่วงเวลาที่ท่านมาร่วมปฏิบัติ

หากท่านศรัทธาในวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ท่านสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-12889-9

 

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อคณะนักบวช

ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากช่อง เลขที่ 331-4-48520-6

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06418-2

 

มูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อการรักษาพยาบาล

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06417-4

 

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06689-4


บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 855-0-24898-6

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06690-8

ธนาคารทิสโก้ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 0138-235-000101-2