หน้าแรก
มูลนิธิหมู่บ้านพลัม PDF Print


alt

มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

E-mail:
สั่งซื้อหนังสือและสื่อธรรม  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


เดินทางไปหมู่บ้านพลัมหรือสนใจร่วมปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านพลัม อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา  อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    


ปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้ สามารถเข้าร่วมงานภาวนาและวันแห่งสติ และเข้าร่วมปฏิบัติกับสังฆะที่จัดขึ้นในระหว่างเดือนดังกล่่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์

เปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคมเป็นต้นไป