• image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06
กิจกรรมอันใกล้นี้ วันที่ / สถานที่
กลุ่มสังฆะสวนธรรม
19 พฤษภาคม 2561 / สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียน 
กลุ่มสังฆะพุทธสาม

18 เมษายน 2561/ ตึกอมรินทร์ ชิดลม

กลุ่มสังฆะแปดค่ำ


April 2018

18.30 - 20.00 น. Monday 23 (1-day after Half-moon-rising) and Monday 9 (1-day after Half-moon-waning)

at Horizon Cancer Center, Bumrungrad Hospital


หน้าแรก
หมู่บ้านพลัมประเทศไทย - ThaiPlumVillage.org
Listen to yourself งานภาวนาสำหรับครูและบุคคลทั่วไป PDF PrintListen to Yourself Retreat

งานภาวนาสำหรับครูและบุคคลทั่วไป

วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2561

ณ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

Listen to Yourself Retreat: International Educators Retreat

2 - 6 May 2018

Thai PlumVillage International Practice Center

Pakchong, Nakornratchasrima


Read more...
 
Wake Up Retreat - Together We Are One 2018 - TH PDF Print

งานภาวนาสำหรับคนหนุ่มสาว (Wake Up) นานาชาติ

International Wake Up Retreat

Together We Are One - ร่วมกัน เราเป็นหนึ่ง

25-29 พฤษภาคม 2561 / 25-29 May 2018

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

at Thai Plum Village International Practice Center

Pakchong, Thailand


Read more...
 
April-18 Weekend Retreat PDF Printขอเชิญชวนพี่น้องมาปฏิบัติภาวนาร่วมกันในวันสุดสัปดาห์

ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 

ณ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม

Read more...
 
สังฆะสวนธรรม PDF Printทุกวันเสาร์ที่สามของทุกเดือนคี่

(มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน)
เวลา ๗.๐๐-๑๖.๓๐ น
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

Every 3rd Saturday of the odd month

(March, May, July, Sep, Nov)
7.00 am - 4.30 pm
At Buddhagasa Indapano Archieves

Read more...
 
การเดินทางมาพำนักในเมืองไทยของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ PDF Printประกาศอย่างเป็นทางการจากสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

การเดินทางมาพำนักในเมืองไทยของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์


ประกาศ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙


Official announcement of Thay visitting Thailand

Announced date: 18 Dec 2016

Read more...
 
สภาวะของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ PDF Print

     สภาวะของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๙Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5